Berjihad Melawan Korupsi dan Ketidakadilan

Demokrasi Ala Tukang Copet (dok. Junaidi Khab)

Buku ini hadir di tengah pergolakan politik yang memanas dalam menghadapi era reformasi-globalisasi yang terus menggeliat. Dengan segala ketangkasannya, Mohamad Shobary berusaha untuk membuka mata batin dan kesadaran kita – bangsa Indonesia – agar melihat dan jernih dalam memandang segala aspek kehidupan. Ada banyak persoalan-kebangsaan yang ironis. Fakta tak mencerminkan kebenaran di lapangan. Degradasi birokrasi, sosial, budaya, hingga keagamaan menjadi fenomena hangat yang terus bergulir dengan segala problematika yang rumit.

Shobary dalam buku ini menyebut republik ini sebagai negeri yang berhaluan pada Read more of this post

%d bloggers like this: