Ngappher Ben Be’na

?????????????????????????Nyerbung la bekna angén malem

Kibe kéa tang lagu

Aléngléngé bumi aréya sampe’ jheuh

Séngko’ reya reng pajhelen

Sé nyaré cinta asli

Sampé’ maté séngko’ pakkun ghi’ nyaréya

Séngko’ énga’ biola sé tak asennar

Bile tak be’na  lengkaphi

Engko’ nyo’on ollé be’na neng enneng é diye

Amparan pasér poté ngantos

Karang é tasé’ nangés

Bile séngko’ tak bisa makala be’na

Reff:

Pherengko paserret tang beden

Sétthingaghi tang gheriki’

Parébe kalémbeng-kalémbeng potongnga bekna

Ben ngappherre ben séngko’

Ka angghui alébeti langngé’ sé kapé pétto’

Ghibe séngko’ ka alam damaia be’na

Pherengko paserret tang beden

Sétthingaghi tang gheriki’

Parébe kalémbeng-kalémbeng potongnga bekna

Abeli ka Reff…

Lagu panéka étarjemah deri lagu aslina Terbang Bersamamu (Kangen Band).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: